DPAS logo
pas - uk -icon

Evidens

 Tinguely

Der er evidens for psykoanalytisk behandling
Det gælder både klassisk psykoanalyse og modificerede, mindre intensive udgaver af psykoanalyse, som f.eks psykoanalytisk psykoterapi, mentaliserings-baseret psykoterapi og dynamisk interpersonel terapi (DIT).
Gennem de sidste årtier er der gennemført en lang række undersøgelser og studier af studier – de såkaldte meta-analyser – som viser, at effekten af psykoanalytisk behandling er signifikant og varig
– og at den øges efter behandlingen er slut.
– se nedenstående forskningsreferencer

Psykoanalyse som behandlingsform er således p.t. dokumenteret som den mest effektive og langtidsholdbare behandlingsform for en række psykiske problemer; den kan som følge af sin specifikt individuelle tilgang til den enkeltes vanskeligheder bedre funktionsevnen ved mange forskellige typer og grader af psykiske vanskeligheder.

Psykoanalysens behandlingspotentiale ligger i at den er rettet mod årsagen/rødderne til symptomerne og de eksistentielle problemstillinger, der har ført til at man søger hjælp. Pykoanalyse retter sig mod hele personen og ikke kun afgrænsede symptomer og diagnoser.

Et andet af de forhold, der gør psykoanalytisk behandling så effektiv, er sandsynligvis, at psykoanalyse er langvarig og dermed giver mulighed for en gennemarbejdning af de centrale temaer og problemstillinger, der skaber og vedligeholder de symptomer og vanskeligheder, der har ført til, at man søger hjælp.

Nogen kan finde det overvældende og måske uoverskueligt at skulle gennemgå et terapiforløb, der rækker over ét til flere år. Undersøgelserne peger imidlertid på, at det på langt sigt kan betale sig at overveje en længerevarende psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi, hvis man ønsker en langtidsholdbar effekt.

‘Empirical evidence supports the efficacy of psychodynamic therapy. Effect sizes for psychodynamic therapy are as large as those reported for other therapies that have been actively promoted as “empirically supported” and “evidence based.” In addition, patients who receive psychodynamic therapy maintain therapeutic gains and appear to continue to improve after treatment ends. Finally, nonpsychodynamic therapies may be effective in part because the more skilled practitioners utilize techniques that have long been central to psychodynamic theory and practice. The perception that psychodynamic approaches lack empirical support does not accord with available scientific evidence and may reflect selective dissemination of research findings.’

Jonathan Shedler 2010

Se Jonathan Shedlers foredrag: Where is the evidens…?

Hvis du vil vide mere om evidens og psykoanalyse kan du få et overblik ved at orientere dig i eller læse følgende:

British Council of Psychoanalysis. Psychodynamic Therapy:
What’s the Evidens? Final Overview 2015        Download PDF her >>

Eller Download apsaa-core-research-bibliography-2015  fra American Psychoanalytic Association

Se også følgende undersøgelser:

Abbass, A., Luyten, P., Steinert, C., Leichsenring, F.: Bias Toward Psychodynamic Psychotherapy. Framing the Problem and Working Toward a Solution. 2017, Journal of Psychiatric Practice Vol. 23, No. 5

Alberdi, F. og Rosenbaum, B.: Evidens for psykodynamisk psykoterapi. Ugeskrift for læger 2010, 172/42
Download PDF her  >>

Alberdi, F., Rosenbaum, B.: Evidens for Psykodynamisk Psykoterapi. Statusartikel 2017, Ugeskrift for læger
Download PDF her >>

Bateman, A., Fonagy P. Randomized controlled trial of outpatioent mentalization-based treatment versus structured clinical management for borderline. The American Journal of Psychiatry, 2009

Clesse, C., Rabeyron, T., & Botbol, M. Contemporary situation of psychoanalysis and psychoanalytical therapies in France. Psychoanalytic Psychotherapy, 2022.

Open door review; Peter Fonagy, Horst Kächle, Rainer Krause, John F. Clarkin, Enrico Jones, Roger Perron

Kächele, Horst; Levy, Raymond A.; J. Stuart (2011-12-22). Psychodynamic Psychotherapy Research: Evidence-Based Practice and Practice Based Evidence (Kindle Locations 1180-1190). Springer. Kindle Edition)

Leichenring F, Luyten P,Hilsenroth MJ et a.. Psychodynamic Therapy meets evidensbased medicine. Lamcet Psychiatry 2015; 2:648-60

Leuzinger-Bohleber, Marianne, Johannes Kaufhold, Lisa Kallenbach, Alexa
Negele, Mareike Ernst, Wolfram Keller, Georg Fiedler, Martin Hautzinger,
Ulrich Bahrke & Manfred Beutel: How to measure sustained psychictransformations in long-term treatments ofchronically depressed patients: Symptomaticand structural changes in the LAC DepressionStudy of the outcome of cognitive-behavioural andpsychoanalytic long-term treatments.
International Journal of Psychoanalysis, online publication feb 2019,
Download PDF her >>

Lilliengren, Peter, 2023: Comprehensive compilation of randomized controlled trials (RCTs) involving psychodynamic treatment and interventions:  LiljengrenOpdatPsykodynPsykoterapiStudier

Patrick Luyten / Sidney J. Blatt / Jozef Corveleyn, Minding the Gap between Positivism and Hermeneutics in Psychoanalytic Research. JAPA 2016, 54/2
Download PDF her >>

Maat.S, de Jonghe F, Schoevers R, Dekker J. The effekctiveness of long-term psychoanalytic therapy: a systematic review of empirical studies. Harvard Review of Psychiatry. 2009; 17(1): 1-23

Jonathan Shedler: 2010. The Effiacy of Psychodynamic Psychotherapy. University of Colerado Denver.

Jonathan Shedler: 2018: What is the Evidens for “Evidens Based” Therapy? This article is adapted from Shedler J. Where is the evidence for “evidence-based” therapy?Journal of Psychological Therapies in Primary Care2015;4:47–59.
The material was originally presented as a keynote address at the Limbus Critical Psychotherapy.
Download PDF her >>
Where Is the Evidence for `Evidence-Based’ Therapy? – Shedler-2018-

Conference, Devon, England, November 1, 2014.
Department of Psychiatry, University of Colorado School of Medicine, Denver, CO 8004
Mark Solmes: 2018. Thematic Paper:  The Scientific Standing of Psychoanalysis

Peter Liljengren: Opdateret liste over RCT-studier som involverer Psykodynamisk behandling og Intervention:

Download PDF her: >>>Comprehensive_compilation_RCTs_of_PDT_2017

 

Tinguely

 

 

 

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK