DPAS logo
pas - uk -icon

Overvejer du psykoanalyse?

mosaik

Hvis du overvejer at gå i psykoanalyse, men har brug for at vide mere, kan du kontakte

Psykoanalytisk konsultation, som  er en åben konsultation for alle, der søger psykoanalytisk behandling eller som måtte ønske mere viden om, hvad en psykoanalytisk behandling går ud på.

I konsultationen vil en psykoanalytiker ud fra én eller flere indledende samtaler kunne rådgive om, hvorvidt psykoanalyse er en relevant behandling i forhold til de problemstillinger, som du søger hjælp til at løse.

Resulterer den indledende kontakt i en beslutning om at gå i psykoanalyse vil du blive henvist til en psykoanalytiker, som har plads.

Hvis det viser sig, at behovet snarere er en anden form for behandling, kan vi hjælpe med at henvise til det.

Hvad er psykoanalyse?

Psykoanalyse er en behandlingsform, som kan hjælpe mennesker til bedre at forstå sig selv. En større selvindsigt giver mulighed for at opleve, at der er sammenhæng og mening bag psykisk lidelse, tilsyneladende irrationel adfærd, drømme og tilsyneladende uforståelige reaktioner.

Større selvforståelse fører til bedre psykisk integritet. Målet for en psykoanalytisk behandling er øget indre frihed, psykisk vækst og større tolerance over for psykiske belastninger.

Hvem er psykoanalyse for?

På grund af sin specifikt individuelle tilgang kan psykoanalytisk behandling være relevant for et bredt spektrum af psykologiske problemstillinger og psykiske symptomer. Ofte søger man psykoanalyse ud fra en fornemmelse af at have problemer og konflikter, som man sidder fast i, som hæmmer én, og som man gerne vil forstå baggrunden for.
Mange der søger psykoanalyse fortæller, at de gør det, fordi de har oplevet, at de samme problemer og konflikter i relationer gentager sig, og ikke selv føler at kunne ændre dette. Psykoanalytisk behandling kan også blive aktuel, hvis kortere, måske mere handlings- og løsningsorienterede  terapiforløb ikke har hjulpet tilstrækkeligt og man mærker, at der er brug for at arbejde med tingene over lidt længere tid.

Hvordan foregår det?

En psykoanalyse er et intensivt samarbejde mellem analysand og analytiker. De indgår en aftale om sessioner af 45 minutters varighed 4 gange om ugen (i nogle tilfælde 5, eller 3).

Som oftest er behandlingen langvarig dvs. over flere år.

Læs mere om >> Hvad er psykoanalyse? 

Hvad koster psykoanalyse?

Honoraret aftales individuelt ud fra analysandens indtægtsforhold.    Der er beskedne muligheder for tilskud til psykoanalyse. Man må derfor som udgangspunkt være indstillet på selv at skulle betale.

En eller flere orienterende/afklarende samtaler i Psykoanalytisk Konsultation koster kr. 400 (pr. session)

Hvem er psykoanalytikere?

Medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab er enten speciallæger i psykiatri eller kliniske psykologer.
Uddannelsen til psykoanalytiker er langvarig (omkring 10 år). Den omfatter personlig analyse, supervision og teoretiske seminarer.

Medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab praktiserer i det storkøbenhavnske område, i Århus og i Odense. Endvidere er der medlemmer i Sydsverige. (se under Privatpraktiserende Analytikere)

Dansk Psykoanalytisk Selskab blev i 1957 en del af The International Psychoanalytical Association (IPA)

Læs mere under “Hvem er vi?”  >>

PSYKOANALYTISK KONSULTATIONS KONTAKTPERSONER:

Ulla Aagesen
(Formand)
Sjælland
Mandag-Fredag: 18.00-19.00
Tlf: 2721 1985
E-mail: strapsyk@post4.tele.dk

Annette Esbensen
Fyn
Mandag – torsdag: 12.00 – 13.00
Tlf: 24614459
E-mail: annetteesbensen@outlook.dk

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK