DPAS logo
pas - uk -icon

Hvem er vi?

 

Dansk Psykoanalytisk Selskab (DPAS) blev dannet I 1957 som en selvstændig afdeling af International Psychoanalytical Association (IPA). Selskabet har til formål at varetage og fremme psykoanalysens interesser i Danmark og Sydsverige.

Endvidere forestår Dansk Psykoanalytisk Selskab uddannelse af psykoanalytikere efter internationale standarder (læs mere under uddannelsen).

Selskabets medlemmer har alle godkendt uddannelse som psykoanalytikere ud over en akademisk uddannelsesbaggrund, for hovedpartens vedkommende som kliniske psykologer eller speciallæger i psykiatri. DPAS har aktuelt 60 medlemmer og 15 psykoanalytikere under uddannelse fra Danmark og Sydsverige.

Dansk Psykoanalytisk Selskab deltager inden for International Psychoanalytical Association og The European Psychoanalytical Federation (EPF) sammen med andre psykoanalytiske foreninger i internationale seminarer, konferencer og kongresser. Lokalt afholder vi faglige arrangementer for medlemmer og arrangerer offentlige debatmøder.

De 4 skandinaviske selskaber afholder hvert andet år Nordisk Psykoanalytisk Kongres og udgiver i fællesskab The Scandinavian Review.

DPAS – IPA Society of the month – Februar 2019 – læs artiklen >>

International Psychoanalytic Association (IPA)

Den Internationale Psykoanalytiske Association (IPA) blev grundlagt i 1910 af Sigmund Freud, og er en paraplyorganisation for 72 tilknyttede selskaber med mere end 12.000 medlemmer i 63 lande. IPA har til formål at fremme psykoanalysen på verdensplan; den er den psykoanalytiske professions primære regulerende og akkrediterende organisation, som arbejder for at sikre kontinuerlig udvikling af psykoanalysen som videnskab og praksis.

Læs mere om IPA her  >> 

Læs om hvordan vi opbevarer personfølsomme oplysninger her 

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK