DPAS logo
pas - uk -icon

Psykoanalysens historie

freud and cigar

 

Psykoanalysen er baseret på den metode og de teorier om menneskets sjæleliv, som Sigmund Freud (1856-1939) foretog de første afgørende udformninger af. Omkring århundredeskiftet var Freud praktiserende neurolog i Wien. Her mødte han patienter med nervøse symptomer, som han stod lige så hjælpeløs overfor som sine kolleger. Dengang blev nervøse symptomer betragtet som uforklarlige lidelser i nervesystemet, ganske ligesom fysisk sygdom. Man mente ikke, at det kunne have noget med menneskets sjæleliv at gøre.

Ved nøje at lytte til sine patienter kom Freud imidlertid frem til en helt anden opfattelse af disse symptomer.

Først og fremmest fandt han ud af, at de havde både mening og hensigt. Efterhånden kom han til at se symptomerne som udtryk for patienternes uløste sjælelige konflikter.

Gennem sit arbejde med patienterne udviklede Freud sine teorier om psyken og menneskets sjæleliv. Han udviklede samtidig en særlig metode: de frie associationers metode. Herigennem kom han frem til teorien om det ubevidste i menneskets sjæleliv. Han fandt, at der i menneskets psyke er ubevidste lag, og at der i disse lag hersker andre love end i den dagklare bevidsthed. Freud blev i stand til at beskrive en række typiske psykiske konflikter, som han kom til at se som ”prototyper” for både den normale og den forstyrrede udvikling.

Efterhånden blev Freud i stand til at påvise sammenhænge mellem mange forskellige former for sjælelig aktivitet, ikke mindst drømme og en række nervøse symptomer. Han opdagede nye lovmæssigheder i børns psykiske udvikling og med sine teorier udvidede han forståelsen af alment kulturelle fænomener som f.eks. myter, religion og kunst.

Psykoanalysens historie knyttes oftest udelukkende til Freud og hans forfatterskab, men allerede tidligt dannedes en mindre kreds af psykoanalytikere, som også blev betydningsfulde skikkelser i den fortsatte udvikling af psykoanalysens teori og metoide. Siden Freud opdagede eksistensen af “den anden bevidthed”, det ubevidste og etablerede den psykoanalytiske metode på fri association har psykoanalysen udviklet sig betydeligt både med hensyn til teori og praktisk anvendelse. Mange korterevarende psykoterapeutiske metoder er udsprunget af og udviklet på baggrund af den viden om psykens funktion psykoanalysen genererede.  Endvidere er psykoanalysen til stadighed indgået i et frugtbart samspil med andre videnskaber som antropologi, sociologi, filosofi, sprog- og litteraturvidenskab samt psykologi, psykiatri og økonomi.

Freud Folderen:

TheFreudFolderCoverSe Freud Folderen http://www.thefreudfolder.com   for et hurtigt overblik over Freuds liv, tidlinien i hans teoretiske udvikling, psykoanalysens pionerer og hvem der analyserede hvem, forskellige psykoanalytiske skoler og et interview med Freud.

 

 

 

 

Der er en omfattende litteratur om Freud, hans tid og udviklingen af psykoanalysen, klassikere er:

Ernest Jones: Freud: Life and Work of Sigmund Freud

Peter Gay: Freud: A Life for Our Time

På dansk foreligger:

Simo Køppe og Ole Andkjær Olsen: Freuds psykoanalyse og Psykoanalysen efter Freud

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK