Psykoanalytisk Konsultation

Psykoanalytisk Konsultation er Dansk Psykoanalytisk Selskabs åbne konsultation for alle, der søger psykoanalytisk behandling eller som ønsker mere viden om, hvad psykoanalyse og psykoanalytisk behandling går ud på.

Ved henvendelse til Psykoanalytisk Konsultation får du en aftale med en af selskabets praktiserende psykoanalytikere. Du vil ud fra én eller flere samtaler blive rådgivet om, om psykoanalyse er en relevant behandling i forhold til de problemstillinger, du søger hjælp til at løse. Hvis du på baggrund af samtalerne beslutter dig for at gå i psykoanalyse, vil du blive henvist til en psykoanalytiker, der har plads.

Hvis det viser sig at behovet snarere er en anden form for behandling, kan vi hjælpe med at henvise til det.

Psykoanalytisk konsultation koster 400 kr. pr. session. Her finder du listen over kontaktpersoner:

Ulla Aagesen (formand), Sjælland Mandag-Fredag 17.00-18.00 tlf: 2721 1985 strapsyk@post4.tele.dk
 Anette Esbensen, Fyn  Mandag – Torsdag  12.00 – 13.00 tlf: 24614459 annetteesbensen@outlook.dk

 

Alle Dansk Psykoanalytisk Selskabs psykoanalytikere har gennemført den IPA-godkendte uddannelse som psykoanalytiker. Udover den ca. 10 år lange psykoanalytiske uddannelse er de alle autoriserede psykologer eller speciallæger i psykiatri. De fleste af psykoanalytikere med psykologbaggrund er godkendt af Dansk Psykologforening som specialister i psykoterapi.

Se listen over privatpraktiserende psykoanalytikere  >>

Læs mere under Hyppigst stillede spørgsmål  >>
Dansk Psykoanalytisk Selskab blev i 1957 en del af The International Psychoanalytical Association (IPA)

Læs mere om Dansk Psykoanalytisk Selskab >>

Læs mere om IPA  >>