DPAS logo
pas - uk -icon

Etiske regler

Etiske regler for medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab gælder der meget præcise etiske regler, baseret på “IPA Ethics Principles”, vedtaget i International Psychoanalytical Association.

Disse regler skal sikre såvel den enkelte psykoanalytiker som den person, der søger hjælp hos en psykoanalytiker.

Dansk Psykoanalytisk Selskab har nedsat en etikkomité, som fungerer som fagligt kontrolorgan. Komitéen rådgiver i etiske spørgsmål og træder ind i konkrete forløb for at vurdere om de etiske regler er overholdt.

»»Etikregler

Etikudvalgets medlemmer:

Formand Tove Mathiesen
Speciallæge i psykiatri
Grenåvej 10A, 1. sal
8410 Rønde
Tlf.: 35 39 91 11
tove.mathiesen@dadlnet.dk

Suppleant Merete Katznelson
.
.
.
.
.

Rikke K. Simonsen
.
.
.
.

Tommy Gullberg
Psykolog 
Södra Förstadsgatan 23A
211 43 Malmö
Tlf.: +46 (0) 76 787 33 66
tommy@psykologbyran.net

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK