Assessment/Systematisk klinisk udredning og vurdering – 48 timer
    Kurset er godkendt til specialistuddannelsen, voksenmodulet: 10.2
    Dansk Psykoanalytisk Selskab (IPA) –  Kursus forår 2022

    Husk tilmelding senest 15.02.22

    Tilmelding sker ved indbetaling på DPAS’ s bankkonto:
    Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
HUSK AT SKRIVE NAVN  OG MAILADRESSE PÅ INDBETALINGEN –
    så vi kan bekræfte din tilmelding og sende evt. undervisningsmateriale.

Tilmeldingen er gældende og bindende.

    Kursusbeskrivelse:    >>>          AssessmentKursus

     Program:                     >>>           2022AssessmentSystematiskKliniskUdredning