Relationsboka – Relationsbogen – Dynamisk relationsarbejd (2022)
Redaktører: Christina Schacht-Magnussen, Gunnar Brox Haugen, Anne Ek, Svein Hausgjerd.

Bogen er et dansk, norsk, svensk samarbejde.

‘Boka vil også kunne leses med utbytte for dem som har egne erfaringer som pasienter og pårørende, og beslutningstakere i helseforetak og kommuner. Boka er blitt til gjennom et nordisk samarbeid, der en tverrfaglig sammensatt gruppe av redaktører og forfattere med ulike ståsteder bidrar med sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis. ‘Kapitlene er sortert etter tre hovedemner: Behov for paradigmeskifte, Relasjonsarbeid i praksis – relasjon som terapi og Organisasjon, utdanning og ledelse.’

Forståelsesrammen er primært psykodynamisk, og behovet for at styrke fokus på det hele menneske ud fra den helheds-psykologisk forståelsesramme – som det psykodynamiske perspektiv er – er en gennemgående rød tråd i bogen.
Medlemmer af DPAS, Mette Møller og Otto Nyeborg, er forfattere til 2 kapitler:
Psykoanalytisk tænkning og dens berettigelse i moderne Psykiatri (Mette Møller, Otto Nyeborg, Christina Schacht-Magnussen)
Den individuelle Tilgang – Individualiseret behandling i en professionaliseret Relation (Mette Møller)

Køb Bogen >>> Relationsboka