DPAS logo
pas - uk -icon

Etiske regler

Etiske regler for medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab gælder der meget præcise etiske regler, baseret på “IPA Ethics Principles”, vedtaget i International Psychoanalytical Association.

Disse regler skal sikre såvel den enkelte psykoanalytiker som den person, der søger hjælp hos en psykoanalytiker.

Dansk Psykoanalytisk Selskab har nedsat en etikkomité, som fungerer som fagligt kontrolorgan. Komitéen rådgiver i etiske spørgsmål og træder ind i konkrete forløb for at vurdere om de etiske regler er overholdt.

»»Etikregler

Etikudvalgets medlemmer:

Marianne Thurø Juhl
Psykolog
Læge- og Psykologhuset
Øster Farimagsgade 7, 1. sal
1353 København K
Tlf. 33 93 34 96
Man & ons-fredag kl. 12:00-12:30
mariannne.juhl@mail.tele.dk

Søren
 Aagaard
Psykolog
Søborg Hovedgade 82, 1. Sal
2860 Søborg
Tlf. 39 69 48 66 (mand.-fred. 12:40-13:10)
Fax: 39 69 48 66
saa@soerenaagaard.com

Lennart Viberg
Psykolog
Kraftstorg 6
223 50 Lund
Tlf. +46 46 30 72 93
viberg@minpost.nu

Suppleant


Pernille Scharff
Psykolog 
Rømersgade 11, 1.
1362 København K
Tlf: 22 25 36 33
pernille.scharff@hotmail.com

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK