DPAS logo
pas - uk -icon

De hyppigst stillede spørgsmål

the thinker

HVAD ER PSYKOANALYSE?

Psykoanalyse er en behandlingsform, som kan hjælpe mennesker til bedre at forstå sig selv. En større selvindsigt giver mulighed for at opleve, at der er sammenhæng og mening bag psykisk lidelse, tilsyneladende irrationel adfærd, drømme og tilsyneladende uforståelige reaktioner.

Større selvforståelse fører til bedre psykisk integritet. Målet for en psykoanalytisk behandling er øget indre frihed, psykisk vækst og større tolerance over for psykiske belastninger.

Læs mere under Hvad er psykoanalyse >>

HVEM ER PSYKOANALYSE FOR?

Psykoanalyse er relevant for et bredt spektrum af psykologiske problemstillinger og psykiske symptomer.

Mange der søger psykoanalyse fortæller, at de gør det, fordi de har oplevet, at de samme problemer og konflikter gentager sig. Typisk søges psykoanalyse som hjælp til f.eks. langvarig depression, selvværdsproblemer, vedvarende problemer i forholdet til andre eller eksistentielle problemer.

Sommetider ved man selv en del om, hvad et kan handle om, men har behov for hjælp til at komme videre. Andre gange kan problemer og konflikter synes uforståelige, hvilket i sig selv kan føles svært og ubehageligt. Psykoanalytisk behandling kan også være relevant, hvis kortere, måske mere handlings- og løsningsorienterede  terapiforløb ikke har hjulpet tilstrækkeligt og man mærker, at der er brug for at arbejde med tingene over lidt længere tid.

HVORDAN FOREGÅR DET?

En psykoanalyse er et intensivt samarbejde mellem analysand og analytiker. De indgår en aftale om sessioner af 45 minutters varighed 4 gange om ugen (i nogle tilfælde 5, eller 3).

I en psykoanalyse arbejdes med hele personen og ikke kun symptomerne. Psykoanalytiske forløb tilrettelægges derfor helt individuelt efter den enkeltes behov.

Som oftest er behandlingen langvarig dvs. over flere år.

HVAD KOSTER DET?

Honoraret aftales individuelt ud fra analysandens indtægtsforhold.
Der er beskedne muligheder for tilskud til psykoanalyse. Man må derfor som udgangspunkt være indstillet på selv at skulle betale.
Afklarende samtaler gennem Psykoanalytisk Konsultation koster  400 kr. pr. session.

Læs mere om Psykoanalytisk Konsultation  >>

HVEM ER PSYKOANALYTIKERE?

Medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab er enten speciallæger i psykiatri eller autoriserede psykologer og de fleste er tillige er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og/eller børnepsykologi. Uddannelsen til psykoanalytiker er langvarig (omkring 10 år). Den omfatter personlig analyse, supervision og teoretiske seminarer.

Medlemmer af Dansk Psykoanalytisk Selskab praktiserer i det storkøbenhavnske område, i Århus og i Odense. Endvidere er der medlemmer i Sydsverige.

(Se under Privatpraktiserende Analytikere  >> )

Dansk Psykoanalytisk Selskab blev i 1957 en del af The International Psychoanalytical Association (IPA)

(Se under Hvem er vi? >> )

 

CVR nr.: 31899788
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5369 Kontonr.: 242308
IBAN.: DK87 5369 0000 242308
SWIFT: ALBADKKK