DPAS logo
pas - uk -icon

Neurovidenskab og Dynamisk Psykoterapi – Höstkonferens i Stockholm

Neurovetenskap och dynamisk psykoterapi

Höstkonferens 29 november 2019 i Stockholm

Under de senaste decennierna har neurovetenskaplig forskning utökat vår kunskap om den fysiologiska grunden för psykologiska processer – ofta i linje med psykodynamiska uppfattningar och begrepp. Redan 1999 beskrev Nobelprisvinnaren Eric Kandel hur avgörande det är för psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi att utveckla en dialog med neurovetenskapen. Under de senaste decennierna har denna dialog gett viktiga implikationer för den kliniska tillämpningen och psykoterapeutisk praxis. Konferensen ger en möjlighet till uppdatering inom området och inbjuder till en dialog med forskare.

Med bland andra:

Mark Solms, Kapstaden

The conscious Id and the unconscious Ego

 

Læs hele programmet >>

Dansk Psykoanalytisk Selskab
Trondhjemsgade 13
København Ø
E-mail:dpas(at)mail.dk

CVR nr.: 31899788
Bank: Danske Bank
Reg.: 9570 Konto nr.: 11923127
IBAN.: DK1130 0000 1192 31279
SWIFT: DABADKKK